Zabezpieczone: 27.10.2018r. – 25 rocznica ślubu Kasi & Damiana, Bogusi & Adama